2008-05-19

Na pilotnom projekte Komárno BITERAP uvádza do života ASP služby pre potreby verejnej správy.

Viac ...
2008-05-02

Dátové centrum pre Žilinskú univerzitu s hlavným zameraním na high-end grafické aplikácie.

Viac ...
2007-11-15

V svojom novembrovom špeciály píše rakúsky denník Der Standard o BITERAP-e.

Viac ...
 

Dáta, informácie a komfort

Starosta, primátor, alebo župan ráno vstupuje do svojej kancelárie a po zapnutí počítača si rýchlo prezrie všetky dôležité informácie o stave financií, o stave v zaplatení daní, o čerpaní mzdových fondov, o plnení plánu výstavby, momentálnom stave vo výkupe pozemkov pod diaľnicu, stave projektu financovaného z peňazí Európskej únie.

Župan sa pozrie na štatistické údaje o ekonomickej efektívnosti organizácií, ktoré spravuje, o čerpaní investícii na stavby, ktoré VÚC realizuje.

Starosta mesta si pozrie na webovej stránke mestského úradu ako prebieha verejná internetová diskusia o umiestnení nového nákupno-zábavného centra, alebo aký je stav vybavovaní sťažností občanov.

Obec, alebo mesto šetrí na telefónnych poplatkoch, lebo internetové pripojenie a na neho nadväzujúce komunikačné služby dávajú možnosť komunikovať lacnejšie.

Občania si pochvaľujú, že väčšinu záležitostí, ktoré museli vybavovať osobnými návštevami s čakaním na úradoch, teraz vybavia cez internet.

Programy – nástroje na spracovanie a zobrazovanie všetkých potrebných informácií sú na takej istej funkcionálnej a kvalitatívnej úrovni ako sa používajú na centrálnych úradoch, v bankách, veľkých firmách. Popritom všetka výpočtová technika, ktorá sa na to používa je výkonná, nie staršia ako dva – tri roky, profesionálne spravovaná, spoľahlivá a stále fungujúca. Prípadne výpadky sa odstraňujú rýchlo. Odborná pomoc je stále k dispozícii cez telefón. Dokonca aj v prípade povodne, ktorá na radnici zničila počítače, sú všetky informácie, elektronické dokumenty, údaje, potvrdenia a iné dokumenty stále k dispozícii, lebo výpočtová technika je profesionálne spravovaná a údaje sú zálohované.

Obci, mestu, regionálnemu združeniu, alebo VÚC sa úspešne darí čerpať z rôznych fondov Európskej únie najmä vďaka profesionálnej príprave projektu, ale aj kvôli tomu, že predošlé projekty boli úspešne a profesionálne riadené a dosiahli stanovené ciele. Tým dôveryhodnosť a kredit nositeľa projektu vzrástol.

Je to scenár k futuristickému filmu o fungovaní samospráv vo vyspelých štátoch EU o desať rokov? Nie, nie je to tak. Toto všetko je reálne už dnes a na Slovensku. Namietate, že to musí stáť nekresťanské peniaze? Že si to môžu dovoliť centrálne úrady, banky a prosperujúce firmy? Možno ešte VUC-ky? Že špičkoví odborníci sú drahí? Ani to nie je úplná pravda. Riešením je neísť cestou investície, ale prenájmom služby.

Viac o klastri BITERAP